Κατηγορίες Χρήσιμων Συνδέσμων

Γενικοί Σύνδεσμοι (1)

Σε αυτή την κατηγορία συνδέσμων θα βρείτε ιστοσελίδες γενικού ενδιαφέροντος

Πηγές Λογισμικού Ανοιχτου Κώδικα (0)

Δικτυκοί τόποι με συλλογές προγραμμάτων ανοικτού κώδικα

e-books & e-υλικό (1)

Σε αυτή την κατηγορία συνδέσμων θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό για το ανοιχτο λογισμικό.

Χρήσιμα Εργαλεία (2)

Εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώς εκπαιδευτικά βοηθήματα.