Αξιολόγηση Λογισμικού

Τίτλος Σύντομη περιγραφή Μέσος όρος αξιολόγησης Προσωπική αξιολόγηση
Open Office Ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου.
5
0
Mozilla Firefox Γρήγορος και ασφαλής φυλλομετρητής με πλήθος από πρόσθετα.
5
0
Pidgin Πελάτης άμεσων μηνυμάτων με υποστήριξη πολλαπλών πλατφορμών
4
0
NVU WYSIWYG πρόγραμμα ανάπτυξης ιστοσελίδων.
4
0
7-Zip Πρόγραμμα συμπίεσης και αποσυμπίεσης αρχείων
4
0
phpMyAdmin Δικτυακή διαχείριση βάσεων δεδομένων
4
0
Avidemux Επεξεργασία και μετατροπή βίντεο.
3.5
0
AbiWord Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.
3
0
Class Πλήρες σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για σχολεία με δυνατότητες εκτύπωσης αναφορών
2.666665
0