-Ανεξάρτητο Λειτουργικού Συστήματος-

Σύνολο λογισμικών στην κατηγορία: 13

Τίτλος Σύντομη περιγραφή Στιγμιότυπο
ArgoUML Εργαλείο UML μοντελοποίησης.
Audacity Επεξεργαστής αρχείων ήχου
Class Πλήρες σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για σχολεία με δυνατότητες εκτύπωσης αναφορών
District Health Information Software 2 Πρόγραμμα ευέλικτης ανάλυσης ιατρικών δεδομένων
Hyper SQL DB Εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων σε Java
Jmol Προβάλλει τρισδιάστατα τη δομή χημικών ενώσεων
Molo Μοντελοποίηση μοριακών φαινομένων.
NetBeans Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης IDE για προγραμματισμό
Open eClass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
OpenSourcePhysics Συλλογή διαδραστικών προσομοιώσεων πειραμάτων φυσικής.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου