Κατάλογος Λογισμικού


Σύνολο καταχωρημένων λογισμικών: 92

Τίτλος Σύντομη περιγραφή Ημερομηνία
7-Zip Πρόγραμμα συμπίεσης και αποσυμπίεσης αρχείων 29 Νοε 2010
AbiWord Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. 7 Δεκ 2010
ACD/ChemSketch Προγραμμα σχεδίασης χημικών δομών. 5 Δεκ 2010
Adun Εφαρμογή μοριακής προσομοίωσης. 5 Δεκ 2010
aMSN Επικοινωνία βασισμένη στο πρωτόκολλο MSN 29 Νοε 2010
Apache Tomcat Υποστήριξη εφαρμογών σε JSP 10 Δεκ 2010
ArgoUML Εργαλείο UML μοντελοποίησης. 2 Δεκ 2010
Audacity Επεξεργαστής αρχείων ήχου 15 Νοε 2010
Avidemux Επεξεργασία και μετατροπή βίντεο. 6 Δεκ 2010
AviSplit Εφαρμογή για την κοπή και την επανασύνδεση αρχείων avi και divx. 7 Δεκ 2010
Blender Πρόγραμμα σχεδίασης 3D μοντέλων και δημιουργίας animation 9 Δεκ 2010
ChemToolBox Πρόγραμμα με επιστημονικά δεδομένα που ειναι πολύ χρήσιμα σε ένα εργαστήριο χημείας. 5 Δεκ 2010
ClamAV AntiVirus Εργαλειοθήκη προστασίας από ιούς. 3 Δεκ 2010
Class Πλήρες σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για σχολεία με δυνατότητες εκτύπωσης αναφορών 4 Δεκ 2010
CodeBlocks Περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού IDE για C/C++ με πολλές δυνατότητες και εργαλεία για βοήθεια στην ανάπτυξη λογισμικού. 8 Οκτ 2011
DC++ Προγράμματα για ανταλλαγή αρχείων P2P 8 Δεκ 2010
Dev-C++ Περιβάλλον προγραμματισμού C/C++ 29 Νοε 2010
District DNA Πρόγραμμα διαχείρισης όλων των σχολείων μιας περιοχής, το οποίο χρησιμοποιεί την Βάση Δεδομένων Firebird. 4 Δεκ 2010
District Health Information Software 2 Πρόγραμμα ευέλικτης ανάλυσης ιατρικών δεδομένων 1 Δεκ 2010
Eclipse Java IDE Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης σε Java 1 Δεκ 2010
Electric Πλήρες σύστημα αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής σχεδίασης και προσομοίωσης κυκλωμάτων. 29 Νοε 2010
FET Πρόγραμμα το οποίο λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που εισάγει ο χρήστης, όπως συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων, αριθμό διαθέσιμων καθηγητών ανά μάθημα, εξάγει το πρόγραμμα μαθημάτων ενός σχολείου με τη χρήση γενετικού αλγορίθμου. 4 Δεκ 2010
FFmpeg Πρόγραμμα επεξεργασίας για ήχο και εικόνα 5 Δεκ 2010
FileZilla Εφαρμογή πελάτη FTP 13 Δεκ 2010
FileZilla Server Ένας δωρεάν FTP Server ανοιχτού κώδικα με πολλές δυνατότητες. 22 Δεκ 2010
Firebird Σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 29 Νοε 2010
Free Medical Dictionary Λεξικό ιατρικών εννοιών 7 Δεκ 2010
FreePCB Πρόγραμμα σχεδίασης ηλεκτρονικών τυπωμένων κυκλωμάτων. 8 Οκτ 2011
gbrainy Παιχνίδι εξάσκησης του μυαλού. 13 Δεκ 2010
Geany Περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων που υποστηρίζει πολλές γλώσσες προγραμματισμου και επεξεργαστής κειμένου. 2 Δεκ 2010
Geometry Εύχρηστο πρόγραμμα για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη γεωμετρία, την τριγωνομετρία και την άλγεβρα. 8 Νοε 2010
Ggradebook Εφαρμογή για την τήρηση και παρακολούθηση βαθμολογίας των μαθητών. 4 Δεκ 2010
Gimp Επεξεργαστής εικόνων 15 Νοε 2010
Gnocky Εργαλείο για διαχείριση δεδομένων σε κινητά τηλέφωνα. 3 Δεκ 2010
Google Chrome Ταχύς φυλλομετρητής Διαδικτύου 6 Δεκ 2010
Google Sketchup Πρόγραμμα τρισδιάστατης σχεδίασης. 21 Νοε 2010
GraphViz Λογισμικό οπτικοποίησης πληροφοριών 10 Δεκ 2010
HandBrake Μετατροπή και επεξεργασία Video. 6 Δεκ 2010
Hot Potatoes Ελεύθερο πρόγραμμα για δημιουργία ασκήσεων και τεστ σε σχολική τάξη. 11 Νοε 2011
Hyper SQL DB Εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων σε Java 10 Δεκ 2010
Jclick Δημιουργός εκπαιδευτικών πολυμεσικών δραστηριοτήτων και στην Ελληνική Γλώσσα. 10 Οκτ 2011
Jmol Προβάλλει τρισδιάστατα τη δομή χημικών ενώσεων 5 Δεκ 2010
K3B Eργαλείο εγγραφής CD / DVD. Audio-Video Ripping. 2 Δεκ 2010
k3D Πρόγραμμα δημιουργείας 3D μοντέλων και animation. 9 Δεκ 2010
Kdenlive Εφαρμογή μη-γραμμικής (non-linear) επεξεργασίας βίντεο 1 Δεκ 2010
KDevelop Πλατφόρμα δημιουργίας λογισμικού 10 Δεκ 2010
KiCAD Σουίτα εφαρμογών σχεδίασης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. 14 Νοε 2010
Kino Επεξεργασία Video. 1 Δεκ 2010
KMPlayer Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων. 9 Δεκ 2010
KompoZer WYSIWYG πρόγραμμα ανάπτυξης ιστοσελίδων. 2 Δεκ 2010
LiVES Linux Video Editing System Μη γραμμική επεξεργασία και σύνθεση βίντεο. 1 Δεκ 2010
ManDVD Επεξεργασία Video - DVD Authoring. 1 Δεκ 2010
Molo Μοντελοποίηση μοριακών φαινομένων. 5 Δεκ 2010
MonoDevelop Ανάπτυξη μεταφέρσιμων εφαρμογών 6 Δεκ 2010
Mozilla Firefox Γρήγορος και ασφαλής φυλλομετρητής με πλήθος από πρόσθετα. 2 Νοε 2010
Mozilla Thunderbird Αξιόπιστος διαχειριστής μηνυμάτων e-mail. 2 Νοε 2010
MySQL Administrator Εργαλείο με γραφική διεπαφή για διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων MySQL. 3 Δεκ 2010
NetBeans Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης IDE για προγραμματισμό 1 Δεκ 2010
Nmap Εργαλείο ανάλυσης δυκτύων. 9 Δεκ 2010
NVU WYSIWYG πρόγραμμα ανάπτυξης ιστοσελίδων. 2 Δεκ 2010
Octave Υψηλού επιπέδου μαθηματική γλώσσα για αριθμητικούς υπολογισμούς. 8 Οκτ 2011
Open eClass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 6 Δεκ 2010
Open Office Ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου. 14 Νοε 2010
OpenSourcePhysics Συλλογή διαδραστικών προσομοιώσεων πειραμάτων φυσικής. 8 Δεκ 2010
Oregano Πρόγραμμα για την προσομοίωση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 29 Νοε 2010
PCB Εργαλείο για την επεξεργασία πινάκων τυπωμένων κυκλωμάτων. 29 Νοε 2010
PDF Creator Πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF 1 Δεκ 2010
phpMyAdmin Δικτυακή διαχείριση βάσεων δεδομένων 10 Δεκ 2010
PhysicsLab Πειράματα φυσικής. 8 Δεκ 2010
Pidgin Πελάτης άμεσων μηνυμάτων με υποστήριξη πολλαπλών πλατφορμών 2 Δεκ 2010
PuTTY Πελάτης Telnet και SSH 6 Δεκ 2010
Quanta Plus WYSIWYG πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων με βοηθήματα για συγγραφή κώδικα σε PhP, JavaScript και άλλες γλώσσες προγραμματισμού. 3 Δεκ 2010
R Εργαλείο στατιστικής ανάλυσης δεδομένων 13 Δεκ 2010
Revo Uninstaller Free Εργαλείο απεγκατάστασης προγραμμάτων. 7 Δεκ 2010
Scilab Πρόγραμμα μαθηματικής ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων αντίστοιχο του MatLab. 8 Οκτ 2011
SQLite Σύστημα βάσεων δεδομένων. 22 Δεκ 2010
TkGate Προσομοιωτής ψηφιακής σχεδίασης με γραφικό επεξεργαστή. 29 Νοε 2010
TuxMath Εργαλείο εκμάθησης μαθηματικών σε παιδιά. 9 Δεκ 2010
VeraCrypt Ανοιχτού κώδικα εφαρμογή κρυπτογράφησης δίσκων. 8 Δεκ 2010
Vipec Πρόγραμμα για την ανάλυση υψηλής συχνότητας γραμμικών, ηλεκτρικών κυκλωμάτων - δικτύων. 29 Νοε 2010
Virtual Lab Simulation Εικονικό εργαστήριο χημείας 6 Δεκ 2010
VirtualBox Προσομοιωτής λειτουργικών συστημάτων 6 Δεκ 2010
VLC Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων 29 Νοε 2010
Vuze (Azureus) Πελάτης BitTorrent 1 Δεκ 2010
Wammu Εργαλείο για διαχείριση δεδομένων σε κινητά τηλέφωνα. 3 Δεκ 2010
Winff Γραφική διεπαφή για το FFmpeg. 5 Δεκ 2010
Wireshark Ισχυρός αναλυτής δικτύων 15 Νοε 2010
WordInn Dictionary Πολύγλωσσο λεξικό. 7 Δεκ 2010
WordWeb Λεξικό αγγλικής γλώσσας. 6 Δεκ 2010
XAMPP Έτοιμο πακέτο με υπηρεσίες και εργαλεία για ανάπτυξη και διαχείριση δικτυακών εφαρμογών. 13 Δεκ 2010
Yenka Basic Circuits Δωρεάν λογισμικό για πειράματα φυσικής με ηλεκτρισμό. 8 Δεκ 2010
Zenmap Tο γραφικό περιβάλλον του nmap. 9 Δεκ 2010
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου