ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Κύριος στόχος του δικτυακού τόπου
είναι η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας
για το ΕΛ/ΛΑΚ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δοκιμασμένοι φυλλομετρητές:
Mozilla FirefoxGoogle Chrome, Opera, Internet Explorer

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


Τελευταίες Ανακοινώσεις

Δημοσιεύτηκεεικονίδιο ταξινόμησης
Ανακοίνωση απομακρυσμένης λειτουργίας Στην διεύθυνση http://195.251.209.43/os_catalog... 2 Νοε 2010
Χρήσιμοι όροι και η σημασία τους Η επιλογή Γλωσσάρι προσφέρει τη δυνατότητα... 23 Νοε 2010
Εξατομικευμένη επιλογή λογισμικού Στους κύριους συνδέσμους έχει προστεθεί ο... 23 Νοε 2010