Γλωσσάρι


t
TCP/IPΑναζήτηση όρου

Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης / Πρωτόκολλο Διαδικτύου - Transmission Control Program / Internet Protocol.

Το TCP/IP είναι ένα σύνολο πρωτοκόλλων που αφορούν την δικτύωση των υπολογιστών. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα μονάχα πρωτόκολλο, αλλά για αρκετά διαφορετικά, τα οποία όμως όταν συνδυαστούν αποτελούν την πεμπτουσία των σύγχρονων δικτύων υπολογιστών.

Τα βασικότερα είναι το TCP που σημαίνει Transmission Control Protocol και το IP που σημαίνει Internet Protocol. Το πρώτο περιγράφει το πώς γίνεται η μετάδοση της πληροφορίας, ενώ το δεύτερο το τρόπο με τον οποίο γίνεται η διευθυνσιοδότηση των συσκευών στο δίκτυο. Όπως είπαμε παραπάνω, υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα που απαρτίζουν το TCP/IP, αλλά αυτά τα δύο που αναφέραμε είναι με διαφορά τα πιο σημαντικά.

http://foss.ntua.gr/wiki/index.php/TCP/IP_Basics