Γλωσσάρι


s
ServerΑναζήτηση όρου

Διακομιστής.

Εφαρμογή, τμήμα της αρχιτεκτονικής client/server (πελάτη/διακομιστή), που προσφέρει υπηρεσίες και αρχεία στους χρήστες ενός τοπικού ή απομακρυσμένου δικτύου. Συνηθίζεται η έννοια να ταυτίζεται με το αντίστοιχο μηχάνημα, καθώς η εκτέλεση της εφαρμογής γίνεται σε υψηλής δυναμικότητας κεντρικό αφοσιωμένο σύστημα.

serviceΑναζήτηση όρου

Ο όρος service χρησιμοποιείται για προγράμματα που εκτελούνται στο παρασκήνιο του συστήματος και ο χρήστης δεν έχει καμία άμεση επικοινωνία με αυτά.

Συνώνυμα: υπηρεσία