Γλωσσάρι


p
portableΑναζήτηση όρου

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει εφαρμογές οι οποίες δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν στον υπολογιστή για να λειτουργήσουν. Μπορούν να λειτουργήσουν απ' ευθείας μέσα από μία φορητή συσκευή όπως μία μνήμη Flash.