Γλωσσάρι


o
Open Source SoftwareΑναζήτηση όρου

Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα.

Είναι το λογισμικό το οποίο διανέμεται μαζί με τον πηγαίο κώδικά του. Έτσι, ο καθένας μπορεί να το χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε σκοπό. Παράλληλα, μπορεί να μελετήσει ή να τροποποιήσει τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος και να αναδιανείμει ελεύθερα την αρχική ή τροποποιημένη έκδοση του λογισμικού.