Γλωσσάρι


f
FreewareΑναζήτηση όρου

Ελεύθερο λογισμικό.

Πακέτο λογισμικού το οποίο διανέμεται ελεύθερα. Ωστόσο, ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα του προγράμματος.

FTPΑναζήτηση όρου

Eξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων.

Το FTP είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων, όπως το Διαδίκτυο. Στο Διαδίκτυο υπάρχει πλήθος από τοποθεσίες FTP (FTP sites) από τα οποία μπορείτε να "κατεβάσετε" αρχεία, δηλ. να τα μεταφέρετε από τον απομακρυσμένο υπολογιστή στον υπολογιστή σας - η αντίστροφη διαδικασία ονομάζεται ανέβασμα (uploading) και επίσης είναι εφικτή με το FTP.

Tα FTP sites είναι δύο ειδών:
Επώνυμα FTP, που δίνουν πρόσβαση σε ορισμένους μόνο γνωστούς χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό (user account). Τα FTP sites αυτά για να επιτρέψουν την πρόσβαση ζητούν από τον χρήστη να δώσει το όνομά του (username) και το συνθηματικό του (password).
Ανώνυμα FTP. Τα sites αυτά επιτρέπουν την λεγόμενη "ανώνυμη" πρόσβαση (anonymous login). Αν σας ζητηθεί username δώστε "anonymous" και για password συνήθως τη διεύθυνση e-mail που έχετε.

http://el.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol