Γλωσσάρι


c
ChatΑναζήτηση όρου

Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων.

Υπηρεσία με την οποία οι χρήστες συνδέονται μέσω Διαδικτύου και επικοινωνούν μεταξύ τους πληκτρολογώντας μηνύματα με σύγχρονο τρόπο.

ClientΑναζήτηση όρου

Πελάτης.

Εφαρμογή, τμήμα της αρχιτεκτονικής client/server (πελάτη/διακομιστή), που τρέχει σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή σε ένα σταθμό εργασίας και βασίζεται σε ένα server για να εκτελέσει κάποιες εργασίες.

Για παράδειγμα, ένας e-mail client είναι μία εφαρμογή που σας επιτρέπει να στέλνετε και να παραλαμβάνετε e-mail.

CMSΑναζήτηση όρου

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου - Content Management System.

Λογισμικό που επιτρέπει σε κάποιον να προσθέσει και να διαχειριστεί περιεχόμενο σε έναν ιστοχώρο.

CookieΑναζήτηση όρου

Aρχείο πληροφοριών από ιστότοπο.

Τα cookies είναι αρχεία που δημιουργούνται από ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί. Αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως τις προτιμήσεις σας για τον ιστότοπο ή στοιχεία του προφίλ σας.

Υπάρχουν δύο τύποι cookies:
Τα cookies αρχικού κατασκευαστή αποθηκεύονται από τον τομέα του ιστότοπου που εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων.
Τα cookies τρίτων προέρχονται από άλλες πηγές τομέων οι οποίες διαθέτουν στοιχεία, όπως διαφημίσεις ή εικόνες, ενσωματωμένα στη σελίδα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις ρυθμίσεις των cookies, καθώς τα αρχεία αυτά επιτρέπουν στους ιστότοπους την παρακολούθηση της περιήγησής σας κατά την επίσκεψή σας σε αυτούς.

Copylefted softwareΑναζήτηση όρου

Λογισμικό προσβάσιμου κώδικα.

Ελεύθερο λογισμικό το οποίο δεν επιτρέπει σε όποιον το τροποποιεί και το αναδιανέμει να περιορίζει την ελεύθερη πρόσβαση στον κώδικα.