Μεταφορά ιστοτόπου

Προσαρμοσμένος στις τρέχουσες απαιτήσεις, ο ιστότοπος έχει μεταφερθεί σε ασφαλές εικονικό περιβάλλον.

Χάρη στη μεταφορά αυτή, θα μπορούν να προστεθούν καινούριοι χρήστες με αυξημένα δικαιώματα, προκειμένου να βελτιώσουν την ιστοσελίδα.

Έτσι, δημιουργοί ιστοσελίδων από την προγραμματιστική κοινότητα θα συμβάλλουν στην συνέχιση του σημαντικού αυτού έργου.