Κατανομή & αξιολόγηση

Η κατανομή του λογισμικού γίνεται πλέον ευκολότερα κατανοητή χρησιμοποιώντας

Ακόμη, ο χρήστης μπορεί να αξιολογήσει το κάθε λογισμικό στην κλίμακα του πέντε, ενώ μπορεί να κοινοποιήσει τα επιλεγμένα λογισμικά του στους υπόλοιπους χρήστες.